قاعده نفی عسر و حرج
41 بازدید
محل نشر: سایت حقوق امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/02/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عسر در لغت به معنای دشوار گردیدن و حرج در لغت به معنای تنگی و تنگ شدن است. در احکام اسلام، به موجب قاعده نفی عسر و حرج در مواردی نفی احکام اولیه می­شود. بنابراین اگر کسی نتواند نماز را در حالت ایستاده بخواند، می­تواند نشسته بخواند یا اگر نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، می­تواند در ماه دیگر بگیرد یا اصلاً روزه نگیرد.