قاعده تلف مبیع قبل از قبض
37 بازدید
محل نشر: سایت حقوق امروز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/01/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب معاملات بیان شده است. بر اساس این قاعده، اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار، تلف شود، از مال فروشنده است و اگر هم فروشنده، ثمنی از مشتری در برابر آن مال گرفته باشد، باید به وی بازگرداند. مستندات و مدارک قاعده 1. روایات الف) حدیث نبوی مشهور «کلُ مبیعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بایعِهِ»۲ که به دلالت مطابقی، بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض دلالت دارد. هرچند این حدیث مرسله است و از حیث سند، معتبر نبوده و ضعیف محسوب می­شود، ولی مشهور فقهاء به مضمون آن عمل کرده و بر اساس آن فتوی داده ­اند.